De 12 stadia van verandering

De 12 stadia van verandering2019-04-16T16:41:48+01:00

Wat is het?

Francois De Kock

Na bijna 30 jaar coaching van je persoonlijke ontwikkeling specialiseerde ik mij in de begeleiding van alle levensveranderingen.

Ik heb twaalf onmisbare stappen geïdentificeerd als men werk maakt van een nieuw leven. Ik ken deze onderwerpen van buiten, en kan je helpen om al deze stappen onder de knie te krijgen. Als je dat wilt.

1: Bewustwording / Intentie

1: Bewustwording / Intentie

“Iets” zet je in gang : een ontslag, een mislukking, een onverwacht succes, je zesde zintuig, een teleurstelling in de liefde, een burn-out, een ongeluk, een opmerking van een vriend, een roeping van je ziel, het verlies van een baan, een openbaring, een repetitief patroon, of zelfs een vaag gevoel van ontevredenheid. Deze klik vertelt je heel duidelijk – of minder duidelijk – dat “het zo niet verder kan”, dat er “een rouwproces ingezet is”, dat je je “tot iets anders geroepen voelt”.

Met mijn hulp wordt die kloof opgetrokken, tot het licht binnenkomt. Dan worden er woorden op je belevenis geplakt. Dan wordt de bredere context begrepen. Het stukje ijsberg dat boven het wateroppervlak gezien wordt is pas een tiende van het geheel. Zo gat het met uw eerste klik. Met mijn toelichtingen wordt het onmogelijk om nog verder te twijfelen over wat je voelt of beleeft.

Ik begin nu !

2: Het doel / het startpunt

2: Het doel / het startpunt

Na het bewustzijn komt de intentie. Wil je luisteren naar deze kleine stem in jezelf ? Sommigen kiezen ervoor om het te negeren. Als je er echter voor kiest om het te horen, dan sta je onvermijdelijk voor belangrijke keuzes. Niemand zal die keuzes in je plaats maken. En om te beginnen : wat zal je vertrekpunt zijn ? Wat is je eerste stap ? Wat zou je willen begrijpen, helen, starten, loslaten ? De eerste stap is altijd het belangrijkste, het is degene waarbij alles begint. .

Mijn hulp hier dient vooral om je aan te moedigen. Om je verder te helpen met je overtuigingen (“Wat goed is”), je onwetendheid (“Ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken”), je bezwaren (“Het zal anderen storen”), je angsten (“Ik heb mijn kinderen te voeden”), enzovoort. Om je te helpen geloven in jezelf, in je vermogens, in je potentieel, in je intuïtie, in je gevoelens, in je verlangens, in je … ziel.

Ik help je bij het bepalen van wat je eerste stap zou kunnen zijn.

Ik begin nu !

3: De stand van zaken

3: De stand van zaken

Voor hij de nodige werkmensen zoekt, zal een architect een zorgvuldige inventaris maken van de staat van een te renoveren huis. Als hij dat niet doet, zullen zijn werken erg moeizaam verlopen. Zo is het ook met ons leven en met onze projecten. Veel van mijn klanten die zo ongeduldig waren om vooruit te schieten hebben komen, hebben het “hier en nu” genegeerd. Dat heeft telkens gezorgd voor oponthoud en vertraging. Hoe meer je in het heden grond, in de ware realiteit, hoe sneller je vooruit kan gaan. Eer we een verandering overwegen, moeten het “hier en nu” aanschouwen, en vooral dat wat we liever zouden vergeten, wat verborgen is. Struisvogelpolitiek is hier uit den boze. We moeten onszelf en ons leven leren aanschouwen met een nieuwe, neutrale, objectieve en meedogenloze blik. Dit is een must.

In dit stadium zal ik je Sherlock Holmes van je belevenis zijn, degene die samen met jou onderzoekt wat nu de componenten van je leven zijn, degene die zozeer je schoonheid als je duistere kanten zal toelichten. Wil je weten wat er zich onder de oppervlakte afspeelt ? Ga niet ten rade bij de adelaar in de lucht, vraag het aan de mol en bewandel zijn ondergrondse tunnels.

Ik begin nu !

4: Ontdek je potentieel

4: Ontdek je potentieel

Je kent allicht wel de uitdrukking : “Ik herken mezelf niet”. Die komt er als je nieuwe aspecten van jezelf ontdekt. Als je niet goed in je vel zit, komt dat omdat je sommige aspecten van je authentieke persoonlijkheid negeert. De beste wijze om een juiste plaats te gaan innemen, is jezelf beter te leren kennen. Verzoen je zowel met je kwaliteiten als met je nadelen, want een defect is een kwaliteit die nog niet werd herkend.

Hier snelt mijn verhoogde bewustzijn tot je hulp. Om je te herkennen heb ik een pak middelen tot mijn beschikking – en je geboortehoroscoop kan hier bijzonder nuttig blijken. Als je ontdekt wat voor een schatten in jou schuilen, dan zal je “je niet meer herkennen”. Lol.

Ik begin nu !

5: Weerstand tegen verandering

5: Weerstand tegen verandering

Vertel me wat je tegenwerkt, ik zal je vertellen wie je bent. Hoe meer je ware zelf gesolliciteerd wordt, hoe meer je ertegen vecht. Gek hé. Je weerstand neemt toe naarmate je jezelf tegenkomt. Voor elke kracht die je naar voren trekt, trekt een soortgelijke kracht je terug. Als we tijdens je werk niet aandacht schenken aan je vele verzetten, zouden ze best eens de bovenhand kunnen hebben… en dan zegeviert zelf-sabotage. En je zou blijven berusten bij wat je kent.

Ik kan je helpen om een intelligent beheer van je weerstanden te ontwikkelen. Om je te leren dat er zowel intelligente als tegenwerkende weerstanden bestaan. Dat de aanwezigheid van een weerstand soms een bewijs vormt van je vooruitgang. Weerstand kan je ervan weerhouden van een muur in te rijden. Ik zal je leren hoe weerstand paradoxaal genoeg een hefboom van verandering kan zijn.

(*): U hebt het nummer “Resiste” Michel Berger al gehoord, geïnterpreteerd door France Gall?

Ik begin nu !

6: De schaduw en het licht, het goede en het slechte

6: De schaduw en het licht, het goede en het slechte

In dit stadium zal je je grootste krachten tegenkomen, maar allicht ook de originaliteit van mijn begeleiding. Hier is het nodig om alles “wat is” te accepteren. Wat hetzelfde is als “alles ondergaan”, snap je het verschil ? Het betekent gewoon dat je kan accepteren dat wat is, is. Zonder oordeel, zonder interpretatie, zonder afwijzing.

Dit is de minst bereisde weg. Observeer de wereld, zowel de mensen om je heen als de grootste geopolitieke kwesties in de wereld: “goed” staat voor alles wat ik ben, alles wat ik denk, alles wat ik doe, alles wat ik wil, alles waar ik in geloof, alles wat ik promoot, en alles wat ik steun. “Slecht” is alles wat van mijn eigen waarden afwijkt. Dit “paradigma van goed en kwaad” vormt de wortel van alles wat ons van elkaar scheidt, zowel diep in ons als in debuitenwereld.
Ik zal je leren hoe je verborgen schatten kan vinden temidden van je taboes. Het is in deze fase dat onze samenwerking echt gestalte krijgt, of dat onze paden zullen uiteenlopen. Als je de acceptatie van “wat is” hebt geïntegreerd, dan wordt je … onweerstaanbaar.
Ik begin nu !

7: Een nieuw paradigma aanmeten

7: Een nieuw paradigma aanmeten

Een paradigma is als een scenario waarin we spelen, en waarin alles als een samenhangend geheel aan elkaar vastzit. Onze overtuigingen, onze ideeën, onze emoties, onze conditioneringen, onze communicatie, onze oordelen, onze reacties, onze idealen: elk element dient om de andere elementen te bevestigen en te versterken. Wanneer we van leven veranderen, beginnen we dingen anders te beschouwen en veranderen we ons paradigma. Het wordt geleidelijk onmogelijk om dingen te zien zoals we ze eerder hebben gezien, om dezelfde keuzes te maken, om op dezelfde manier te reageren. Om je leven te veranderen, moet je in staat zijn om alles wat je dacht, alles wat je geloofde, alles waaraan je gehecht bent, in vraag te stellen. Dit betekent niet dat je “alles moet opgeven”.

Maar wel “alles in vraag stellen”. In deze stap is de verandering naar de buitenwereld onvermijdelijk. Want een paradigma veranderen kan niet enkel in de theorie, die moet aan de werkelijkheid getoetst worden. In deze fase van je overgangen ben ik wel héél gespecialiseerd.

Ik begin nu !

8: De reactie van onze omgeving

8: De reactie van onze omgeving

Deze passage is vaak een van de meest delicate om mee te maken : stoppen met zoveel aandacht te schenken aan wat anderen denken…

Papa en mama zeggen: “Dat is niet hoe je bent opgevoed”. Miscchien zeggen ze het voor het echt, en misschien zeggen ze het enkel in je hoofd. Je partner verwijt je dat je niet de persoon meer bent met wie hij/zij van in het begin een koppel vormde. Je vrienden trekken een gezicht tot op de grond omdat je hun spel niet meer meespeelt. Kortom, als je naar iedereen zou luisteren, zou je jarenlang ter plaatse trappelen. Je kunt niet “een nieuwe persoon worden” en tegelijkertijd iedereen tevreden houden.

Hier help ik jou om in jezelf te geloven, en om je aan te moedigen om samen werken met mensen die overeenkomen met de persoon die je wordt. Dit geldt niet enkel voor mensen, maar ook werk- en woonplaatsen, dingen waar je je aan vastklampt, enzovoort. Samen kijken we met een vergrootglas naar je omgeving en verduidelijken waar je aan vastzit, en waarom je je voorbereidt om het los te laten.

Ik begin nu !

9: Actie !

9: Actie !

Als de innerlijke alchemie goed is gevorderd, is het moment aangebroken om je (nieuwe) plaats in de wereld in te nemen. Je “coming-out” is het moment van de manifestatie in de wereld van je nieuwe richting, ongeacht het domein waarin het zich manifesteert. Dit is het moment waarop de vlinder uit zijn cocon komt. In al deze concrete levensvlakken zoals een verhuis, een uitsluiting, nieuwe keuzes in de intimiteit, een nieuwe stap in je carrière, sociale of familiale betrokkenheid, enz., kan je meteen merken hoe ver gevorderd je wel kan zijn tov. je nieuw leven.

In dit stadium help ik je om over te stappen van de theorie naar de praktijk. De aangekaarte onderwerpen kunnen sterk verschillen van persoon tot persoon, en van situatie tot situatie. Het kan evengoed gaan over emoties, logistieke of financiële problematieken, onwetendheid of gebrek aan verbeelding, enzovoort. Het onderzoeksveld is breed, en elke situatie vereist een specifieke aanpak.
Ik begin nu !

10: Leerproces

10: Leerproces

Met de concrete ontwikkeling van ons nieuw leven gaat de ontdekking gepaard van nieuwe behoeften, problematieken en situaties die we niet van tevoren konden voorspellen. In dit stadium is het leerproces onontbeerlijk. Hier is nederigheid voor nodig. De grootste vergissing zou zijn van te denken dat je alles weet en alles begrijpt, want dan ben je de pineut.

Mijn begeleiding bestaat er hier in dat ik heel aandachtig naar je luister, om je te adviseren in de jungle van alle keuzemogelijkheden. Eerlijk gezegd : hoe beter we elkaar zullen vertrouwen, hoe duidelijker en sneller de antwoorden zullen komen.
Ik begin nu !

11: Verdere ontwikkeling

11: Verdere ontwikkeling

Je nieuwe leven is goed opgestart, je hebt je nieuwe realiteit geaccepteerd, “wie je bent” en “wat je missie is” zijn totaal geïntegreerd. Je weet nu wat je wil, en je veranderingen zijn al heel concreet. Er rest je nu om dit nieuwe leven verder te ontwikkelen, te versterken, te verbeteren, dieper te graven om het onderste uit de kan te halen. Veel mensen die van koers veranderen denken écht nog te klein, in vergelijking met hun mogelijkheden. Hier kijk je je ambitie in de ogen… of het gebrek ervan…

Hier help ik jou om de reikwijdte van je missie te snappen. Een dan merk je hoezeer je eigenlijk een schakel in een groter geheel vertegenwoordigt.

Ik begin nu !

12: Autonomie

12: Autonomie

Een pasgeboren baby is totaal afhankelijk. Dat is normaal. Vervolgens groeit geleidelijk, beetje bij beetje, de autonomie.Hetzelfde geldt ook voor je nieuw leven, waar je in het begin figuurlijk nog een baby in bent.

wee tegenovergestelde valkuilen wachten hier op jou : 1) een te roekeloos ongeduld, een wil om voortijdig de navelstreng met je mentors door te snijden, en 2) een gebrek aan vertrouwen die je afhankelijkheid onnodig zou verlengen.

Dit is van een lange begeleidende ervaring die ik verzeker u dat de eindbeoordeling in onderlinge overeenkomst tussen u en mij gedragen, is de beste garantie voor succes voor de toekomst.

Ik begin nu !

Wat de toegangspoort tot jouw verandering ook is, ik wens je alvast een warm welkom in ons werk hiervoor.

François De Kock